Deze bijzondere Lagoon is niet alleen de grootste in Griekenland maar zeker ook een van de grootste in de Middellandse Zee. Na het ingrijpen van enkele geomorfologen in de periode 1960-1995 bestaat het gebied uit zes afzonderlijke lagunes die verschillende natuurlijke en chemische kenmerken vertonen. Dit is gebeurd over een gebied van 15.000 ha.

Het bredere gebied van de biotoop kust-ecosystemen, moerassen, zoutpannen en teruggewonnen gebieden worden nu gebruikt voor de teelt. De lagune wordt gevormd tussen de mondingen van de rivier Acheloos en Evinos en is inmiddels 22.000 hectare geworden. In de lagune van Messolonghi leven ontelbare vogels en ook waterbewoners. Inmiddels is de lagune geclassificeerd als milieupark en het wordt beschermd door het Ramsar verdrag. Dit is in werking getreden op 21 december 1975.

Het verdrag is tot stand gekomen omdat wetlands belangrijke functies vervullen op het gebied van de waterhuishouding en als leefgebied voor bijzondere flora en fauna, met name watervogels. Deze gebieden vervullen fundamentele ecologische functies voor watervogels die tijdens hun trek over landsgrenzen vliegen. De watergebieden kunnen als pleisterplaatsen of als broed- of verblijfplaatsen dienen en spelen een belangrijke rol als schakels in de internationale keten van foerageergebieden.

Het park ligt aan de zuidkant van Sterea Ellada, waar de golf van Patras de golf van de Ionische Zee ontmoet. Deze locatie omvat lagunes, land- en riviergebieden van het zuidelijk deel van de prefectuur, Etoloacarnia en het eilandencomplex van de prefectuur van Keffallonia. Deze gebieden onderscheiden zich door hun grote biologische, ecologische, esthetische, wetenschappelijke, geologische, morfologisch en ecologische waarde. Het water van de lagune is ook geneeskrachtig. Daarom wordt elke zomer de Agia Tridastraat op het midden van de route naar Tourlida overspoeld door zwemmers die na het zwemmen de klei van de lagune over hun hele lichaam verspreiden.

Wij hebben genoten van een aantal mooie baaien zoals Ormos Skrofa  en Limani Petala in dit bijzondere gebied. Hier sprongen de vissen naast de boot uit het water. Overigens sprongen de vissen niet alleen uit het water maar deden het ook goed aan de sleeplijn achter de boot. Vandaar dat we heerlijk makreel hebben gegeten van de BBQ, Hanjo had ze voor de dames gefileerd dus geen last van graatjes..

We zagen ook zwarte geitjes op de berg die naar beneden liepen om onderweg wat te eten van de struiken en bomen. Zij eindigen met hun pootjes in het water en lopen kort daarna de berg weer op. Er komen zelfs Roze Pelikanen in de baaien voor maar alleen Hanjo heeft ze gezien toen ze boven de boot vlogen en hij net ’s morgens uit een raampje keek.

 

“De natuur wordt alleen overwonnen door haar te gehoorzamen.”